■ طراحی و ساخت تندیس جشنواره شهید رجایی شهرداری تهران به مناسبت روز کارمند

      ♦ طراحی و ساخت تندیس شهرداری تهران      ♦ تندیس فلزی     ♦ تندیس کارمند نمونه ، تندیس روز کارمند

دوره پانزدهم و شانزدهم جشنواره شهید رجایی، در روز کارمند سال‌های ۹۵ و ۹۶ برگزار گردید. در این مراسم با حضور شخصیت هایی همچون محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دکتر قالیباف شهردار تهران، تندیس جشنواره به مدیران و کارمندان نمونه شهرداری تهران اهدا شد.
طراحی و ساخت تندیس  کارمند نمونه شهرداری تهران توسط مجموعه نقشستان صورت پذیرفت.

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه سفارش طراحی و ساخت تندیس کارمند نمونه و روز کارمند  ، قیمت تندیس روز کارمند ، سفارش تندیس روز کارمند ، انواع تندیس شهرداری تهران دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+