■ طراحی و ساخت تندیس، لوح تقدیر، نشان و دکور دومین جایزه جهانی خشت طلایی تهران

♦ طراحی و ساخت انواع تندیس و لوح تقدیر       ♦ تندیس حجمی ، لوح تقدیر چوبی           ♦ تندیس نفیس ، لوح تقدیر نفیس

اختتامیه دومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران، ۹ آبان ۱۳۹۴ با حضور شهردار تهران و دبیر کل متروپلیس برگزار گردید. در این مراسم صاحبان طرح های برگزیده، تندیس و نشان برتر را دریافت نمودند.

تندیس، لوح سپاس، نشان و دکور  این مراسم توسط نقشستان طراحی و ساخته شد.

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه طراحی و ساخت انواع تندیس و لوح تقدیر ،  طراحی انواع تندیس و لوح تقدیر ، سفارش انواع تندیس و لوح تقدیر و قیمت انواع تندیس و لوح تقدیر  دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+