■ طراحی و ساخت تندیس پنجمین جشنواره مطبوعات در حوزه شهری

♦ طراحی و ساخت تندیس مطبوعاتی       ♦ تندیس چوبی – فلزی           ♦ نمونه تندیس مطبوعاتی

اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات در حوزه شهری ۱۲ آبان ۱۳۸۷، با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار گردید. در این مراسم منتخبان و اساتید روزنامه نگاری، تندیس جشنواره را دریافت نمودند.

تندیس جشنواره مطبوعات توسط مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه سفارش طراحی تندیس مطبوعاتی ، ساخت تندیس مطبوعاتی ، سفارش تندیس مطبوعاتی و قیمت تندیس مطبوعاتی و نمونه تندیس مطبوعاتی  دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+