■ طراحی و ساخت تندیس نخستین کنگره سراسری شعر ام البنین(س)

♦ طراحی تندیس کنگره مذهبی ، ساخت تندیس کنگره مذهبی ، سفارش تندیس کنگره مذهبی      ♦ تندیس فلزی

نخستین کنگره سراسری شعر ام البنین (س) در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید و تندیس کنگره به برگزیدگان اهدا شد.

طراحی و ساخت تندیس این کنگره توسط مجموعه نقشستان صورت گرفت.

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه طراحی تندیس کنگره مذهبی ، ساخت تندیس کنگره مذهبی ، قیمت تندیس کنگره مذهبی ، سفارش تندیس کنگره مذهبی دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+