■ طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران

      ♦ طراحی و ساخت لوح تقدیر و تندیس       ♦ تندیس فلزی ، لوح تقدیر چوبی

 

جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران طی سال های اخیر با حضور شخصیت‌های فرهنگی و هنری، اساتید و هنرمندان این حوزه برگزار گردید.
تندیس و لوح سپاس مادران قصه گو در مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.

 

 

 

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه طراحی لوح تقدیر و تندیس ، ساخت لوح تقدیر و تندیس ، سفارش لوح تقدیر و تندیس و قیمت لوح تقدیر و تندیس دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+