♦♦  واحد طراحی نقشستان آمادگی دارد تا در صورت نیاز، حاشیه مورد نظر شما را برای صفحه لوح تقدیر طراحی نماید.  ♦♦

 

♦ متن لوح تقدیر روز کارگر ، متن تقدیرنامه روز کارگر ، متن تقدیر و تشکر روز کارگر 

 

 

کارگر نمونه
جناب آقای / سرکار خانم …
با سلام

تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است .
درود بر همت بلند‌تان
بدینوسیله ضمن تبریک روز جهانی کارگر از زحمات و تلاشهای بی‌دریغ شما صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می آید.

توفیق و سلامتی شما را از درگاه ایزد منان مسالت داریم.

 

 

♦ متن لوح تقدیر روز کارگر ، متن تقدیرنامه روز کارگر ، متن تقدیر و تشکر روز کارگر 

 

 

ارزش کارگر آنقدر والاست که پیغمبر دست او را بوسید. «مقام معظم رهبری»

همکار محترم جناب آقای / سرکار خانم …….

با سلام

وظیفه شناسی و تلاش صادقانه شما در خدمت به شهروندان قابل تحسین است، ضمن تبریک روز جهانی کار و کارگر از زحمات و خدمات شایسته شما که موجبات رضایت مندی شهروندان را به همراه داشته است، تقدیر و تشکر نموده، توفیقات روز افزون شما را در سال همت مضاعف، کار مضاعف از درگاه ایزد منان خواستاریم.

 

 

♦ متن لوح تقدیر روز کارگر ، متن تقدیرنامه روز کارگر ، متن تقدیر و تشکر روز کارگر 

 

 

والله بما تعلمون علیم

به هر کار دل با خدا راست دار که از راستکاری شوی رستگار

کارگر تلاشگر/نمونه جناب آقای/سرکار خانم …

ضمن عرض تبریک به مناسبت روز خجسته‌ی کارگر;

از اینکه با مشایعت و متابعت آگاهانه، فهیمانه و متخصصانه در طی سالها همکاری جهت توسعه و پیشرفت کارخانه/شرکت … و دقت نظر در کم و کیف آن به نحو احسن ، در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته‌ی … (کارخانه/شرکت) … و نهایتاً توسعه‌ی اقتصادی و خود کفایی کشور و پی افکندن بنیانها و عملیات اصلاحی با دقیق یابی و نکته سنجی خاص همت گمارده‌اید; نهایت تشکر و تقدیر به عمل می آید.

از حضرت سبحان ، مسالت داریم ، گامهای پسین را قرین پویایی و پایایی بدارد و در پویه به سوی مشتری مداری و پیشرفت ، و توسعه ی اقتصادی را ره توشه سازد.

بمنّه و کرمه.