■ طراحی و ساخت تندیس تولیدات فرهنگی-هنری مدرسه عشق

♦ طراحی و ساخت تندیس بسیج     ♦ تندیس فلزی          ♦ تندیس فرهنگی- هنری

چهارمین و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی- هنری تولیدات بسیجیان سراسر کشور با عنوان ” مدرسه عشق ” در سال های ۹۵ و ۹۶ برگزار گردید. در آیین اختتامیه این جشنواره از نفرات برتر با اهدای تندیس تجلیل به عمل آمد.

تندیس جشنواره فرهنگی – هنری مدرسه عشق توسط نقشستان طراحی و ساخته شد.

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه سفارش طراحی و ساخت تندیس بسیج  ، قیمت تندیس بسیج ، سفارش تندیس بسیج ، سفارش طراحی و ساخت تندیس فرهنگی دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+