■ طراحی و ساخت تندیس سومین همایش تصویر عاشورا

♦ طراحی و ساخت تندیس همایش مذهبی       ♦ تندیس فلزی           ♦ نمونه تندیس محرم

مراسم اختتامیه سومین همایش تصویر عاشورا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۸، با حضور جمعی از مسئولین و فیلمسازان برگزار گردید. از منتخبان این همایش با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.

طراحی و ساخت تندیس تصویر عاشورا توسط مجموعه نقشستان صورت گرفت.

در صورتی که هرگونه سوالی در زمینه طراحی تندیس همایش مذهبی ، ساخت تندیس همایش مذهبی ، قیمت تندیس همایش مذهبی ، سفارش تندیس همایش مذهبی ، سفارش تندیس محرم ، نمونه تندیس محرم و قیمت تندیس محرم دارید، می توانید با واحد مشاوره نقشستان تماس بگیرید.

مشاوره طراحی و ساخت: ۵۵۲۸۵۱۳۵ (۲۱) ۹۸+