دفتر سفارش:

تهران – اکباتان – فاز ۲ – بلوک ۱۶- ورودی ۳
تلفکس :
۴۴۶۳۴۷۶۱ (۲۱) ۹۸+
۴۴۶۵۲۸۷۳ (۲۱) ۹۸+

ارتباط با نقشستان از طریق ایمیل :

مدیر عامل :                               mg@naqshestan.com
واحد طراحی :                          dm@naqshestan.com
واحد سفارش :                          order@naqshestan.com
روابط عمومی و تبلیغات :         info@naqshestan.com
کارگاه هنری :                             fm@naqshestan.com

تماس با ما

  • کارخانه:

    تهران – بزرگراه آیت ا… سعیدی – بلوار امام خمینی – پلاک ۹۸
    تلفکس: ۵۵۲۵۵۳۶۳ (۲۱) ۹۸+