■ طراحی و ساخت تندیس نخستین جشنواره ملی پارچه و لباس کودک و نوجوان

اختتامیه نخستین جشنواره ملی پارچه و لباس کودک و نوجوان، ۲۷ بهمن ۹۶ با حضور حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار گردید. در این مراسم برگزیدگان با اهدای تندیس تقدیر شدند.

تندیس این جشنواره توسط مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.