■ طراحی و ساخت تندیس تجلیل از سید محمد خاتمی در بازدید از صدا و سیما

سید محمد خاتمی در سال ۱۳۸۴ از سازمان صدا و سیما بازدید به عمل آوردند؛ در این مراسم مهندس ضرغامی رئیس وقت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اهدای تندیس از ایشان تقدیر کردند.

تندیس یادبود بازدید رئیس جمهوری وقت، به سفارش سازمان صدا و سیما، توسط نقشستان طراحی و ساخته شد.