■ طراحی و ساخت تندیس پنجمین همایش تجلیل از نوگلان حسینی

اختتامیه پنجمین همایش تجلیل از نوگلان حسینی ۲۸ دی ۱۳۹۰ با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار گردید. در این مراسم تندیس همایش به نفرات برتر تعلق گرفت.

تندیس همایش نوگلان حسینی توسط مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.