■ طراحی و ساخت تندیس سومین همایش روابط عمومی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین اختتامیه سومین همایش روابط عمومی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکم خرداد ۱۳۹۱، با حضور وزیر ارشاد برگزار گردید. در این مراسم از روابط عمومی های برگزیده با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.

تندیس این همایش توسط مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.