■ طراحی و ساخت تندیس سومین همایش تصویر عاشورا

مراسم اختتامیه سومین همایش تصویر عاشورا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۸، با حضور جمعی از مسئولین و فیلمسازان برگزار گردید. از منتخبان این همایش با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.

طراحی و ساخت تندیس تصویر عاشورا توسط مجموعه نقشستان صورت گرفت.