■ طراحی و ساخت تندیس، لوح سپاس، نشان و دکور سومین جایزه جهانی خشت طلایی تهران

سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در سال ۱۳۹۵، با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران و شهردارانی از سایر کشورها برگزار گردید.
در این دوره، پروژه های خلاق و کارکردی شهری موفق به دریافت جایزه شدند و تندیس خشت طلایی تهران به آنها اهدا شد.
طراحی و ساخت تندیس، لوح سپاس، نشان و دکور این مراسم توسط مجموعه نقشستان صورت پذیرفت.