■ طراحی و ساخت تندیس و مدال مناظره دانشجویان ایران

مراسم اختتامیه مرحله کشوری دوره چهارم، پنجم و ششم مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران،به ترتیب در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران و دانشگاه علامه برگزار گردید و با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور و جمعی از مدیران و مسئولین آموزشی و فرهنگی، تندیس و مدال جشنواره به گروه های برگزیده اهدا شد.
تندیس  و مدال  مناظره دانشجویی به سفارش سازمان جهاد دانشگاهی کشور، توسط مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.