■ طراحی و ساخت تندیس نخستین کنگره سراسری شعر ام البنین(س)

نخستین کنگره سراسری شعر ام البنین(س) ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید و تندیس کنگره به برگزیدگان اهدا شد.

طراحی و ساخت تندیس این کنگره توسط مجموعه نقشستان صورت گرفت.