■ طراحی و ساخت تندیس یادبود گردهمایی تیم های طرح ملی سحر

گردهمایی تیم های طرح ملی سحر با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جمعیت هلال احمر ۹ آذرماه ۱۳۹۳ برگزار گردید و با اهدای تندیس یادبود از این تیم ها قدردانی به عمل آمد.

تندیس یادبود این مراسم در مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.