■ طراحی و ساخت یادمان افتتاح شهر آفتاب

مراسم افتتاح مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در اردیبهشت ۱۳۹۵، با حضور رئیس جمهور، دکتر جنتی وزیر ارشاد، دکتر قالیباف شهردار تهران و جمعی از شخصیت های سیاسی، ادبی و فرهنگی برگزار گردید.

این یادمان در مجموعه نقشستان طراحی و ساخته شد.