خدمات چاپ

امکانات چاپخانه

 

 

■ ماشین افست سی دی٧۴، ۵ رنگ با ورنی واتربیس و تحویل طولانی هایدلبرگ
Heidelberg CD 74-5L+X

 

■ ماشین سلفون‌کشی تمام اتوماتیک ون‌چوان با قابلیت سلفون‌کشی از سایز ٣۵.۵٠ تا سایز ١٠٠.١٢٠
Wen Chyuan Film Laminating machine

 

■ دو دستگاه لتر‌پرس طلاکوب دو ورقی
Hot Foil Stamping Machine

 

■ لتر‌پرس ٧٧ هایدلبرگ■ ماشین UV سیلک مستروی ساکورایی ١٠٠.٧٠
Sakurai Maestro MS-102 UV Screen Printing Machine