طراحی تندیس

نحوه سفارش طراحی تندیس به چه صورت است؟

مرحله نخست طراحی تندیس شامل ثبت سفارش و صدور فرم طراحی است. گام بعدی به ایده پردازی مرتبط می باشد. از آنجا که هر تندیس باید دربردارنده نماد مراسم، مناسبت مربوطه و مطابق نظر سفارش دهنده باشد، واحد سفارش نقشستان جهت ایده پردازی دقیق، اطلاعاتی را از سفارش دهنده دریافت می کند؛ هرچه این اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، زمان ایده پردازی کوتاه‌تر خواهد بود و نتیجه به سلیقه و نظر سفارش‌دهنده نزدیک‌تر می شود. اطلاعاتی که راهنمای ایده پردازی برای طراحی تندیس است، عبارتند از :

– موضوع و مناسبت اهدا ؛
– نماد یا نشانی که بازگو کننده مفاهیم مربوطه است ؛
– شخص یا اشخاص دریافت کننده ؛
– ماده اولیه و روش ساخت مورد نظر سفارش دهنده ؛
– قیمت، تیراژ و زمان تحویل مورد نظر سفارش دهنده .

 

در مرحله دوم، واحد طراحی نقشستان پس از تحقیق پیرامون موضوع و با توجه به اهداف و نکات مورد نظر مجموعه سفارش دهنده، طراحی را آغاز می کند؛ در ادامه تعدادی طرح به سفارش دهنده تحویل می گردد تا از میان آنها انتخاب نموده و طرح نهایی تایید گردد.

 

♦ چنانچه این محصولات توسط نقشستان ساخته شود، از سفارش دهنده هزینه طراحی تندیس دریافت نمی گردد.

♦♦ لازم به ذکر است توانمندی تمام مراحل ایده پردازی ، طراحی و ساخت تندیس در نقشستان وجود دارد.